Δ.ΝΤΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Λουράκια-Κουδουνάκια

Ποτίστρες-Ταϊστρες

Ζωοτροφές

Παραγωγή και εμπορία Ζωοτροφών

Δημήτριος Ντάλας και ΣΙΑ Ο.Ε.