Δ.ΝΤΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τροφή Οδικών Πτηνών:Κελαϊδίνη , Καναβούρι , τροφή για αγριοπούλια , Βιταμίνες , αυγοτροφές και Φάρμακα

Ζωοτροφές

Παραγωγή και εμπορία Ζωοτροφών

Δημήτριος Ντάλας και ΣΙΑ Ο.Ε.