Δ.ΝΤΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  • Νέα Κερασούντα Πρέβεζας
  • Λ.Ιωαννίνων 430 - Πρέβεζα
  • Πολυστάφυλλο Πρέβεζας

Κεντρικό Κατάστημα

Tηλέφωνο Eπικοινωνίας : 2683042032

E-mail : dalasdimitrios@gmail.com

Υποκ/μα Α': Λ.Ιωαννίνων 430 - Πρέβεζα

Tηλέφωνο Eπικοινωνίας : 2682060603

E-mail : dalasdimitrios@gmail.com

Υποκ/μα Β': Πολυστάφυλλο - Πρέβεζα

Tηλέφωνο Eπικοινωνίας : 6977989591

Ε-mail : dalasdimitrios@gmail.com