Δ.ΝΤΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Ελαιοκομικά Δοχεία

Ζωοτροφές

Παραγωγή και εμπορία Ζωοτροφών

Δημήτριος Ντάλας και ΣΙΑ Ο.Ε.