Δ.ΝΤΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Κλουβιά Οδικών Πτηνών

Ζωοτροφές

Παραγωγή και εμπορία Ζωοτροφών

Δημήτριος Ντάλας και ΣΙΑ Ο.Ε.