Δ.ΝΤΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Εσπρεριδοειδή Δέντρα

Οπωροφόρα Δέντρα

Ελιές

Φυτώρια Αμπελιού

Ζωοτροφές

Παραγωγή και εμπορία Ζωοτροφών

Δημήτριος Ντάλας και ΣΙΑ Ο.Ε.